top of page
שקיעתה של האמת - מוסר האמת והשקר

שקיעתה של האמת - מוסר האמת והשקר

95.00 ₪מחיר

במוקד ספר זה מוצגת הדילמה העומדת בפני המין האנושי, באיזה עולם אנו חיים. האם זהו עולם המבוסס על ערכים של "אמת וצדק" או שמא עולם הנא בין "שקר קדוש" ל- "שקר נתעב". האמונה, בערכים חברתיים נעלים, אנושיים ואוניברסליים, נוטעת בנו את התקווה לכל מה שהוא טוב אמיתי וצודק. האם יש לאמונה זו אחיזה במציאות?

לעיתים השקר עולה בערכו על האמת כשהוא הכרחי, ואנו תוהים, מי מחליט ובאיזה מצב נקבל את השקר כהכרח מהאמת.

 

הספר מנתח את התפיסות הפילוסופיות, תאולוגיות ומשפטיות המתמודדות עם דילמה זו. ומציג בפני הקורא את סולם הערכים כפי שהוא, ולא כפי שהאמנו שהוא. הספר מחולק לארבעה חלקים.

החלק הראשון : ערכי האמת והשקר

החלק השני : ההצדקה לשקר

החלק השלישי : האמת והצדק, האמנם?

החלק הרביעי : מדוע אין באדם היכולת להבחין בין האמת לשקר.  

 

bottom of page