top of page
חוקרים ונחקרים משחק מוחות

חוקרים ונחקרים משחק מוחות

מק"ט: 364115376135191
96.00 ₪מחיר

במוקד ספר זה מוצגת הדילמה העומדת בפני כל חוקר, כיצד לנצח ב"משחק המוחות" ולהביא חשוד להודאה. 98% מהתיקים הפליליים מסתיימים בהרשעה. האם נתון זה רציונאלי? מדוע בחקירה פלילית, ידם של החוקרים תמיד על העליונה? בעולם החקירות, תוצאות החקירה מתבררות רק בבית משפט. אולם, מה היו הליכי החקירה שהביאו להגשת כתב אישום, על מה התבססו החוקרים בהחלטתם, עד כמה היה נכון או לא נכון ניתוח הממצאים — זאת אין איש יודע. בהליך החקירה כפי שהוא מתבצע, מחפשים את ההכרעה, לעיתים על חשבון האמת. יש לבחון דרכי חקירה שיתבססו על חשיבה אחרת, כדי למנוע הרשעת אנשים חפים מפשע.

  • חוקרים ונחקרים משחק מוחות

    במרכזו של ספר זה עומדת הדילמה העומדת בפני כל חוקר - כיצד מנצחים את הנבדק ב"משחקי חשיבה" וגורמים לו להתוודות. 98% מהתיקים הפליליים מסתיימים בהרשעה. האם הנתון הזה רציונלי? מדוע תמיד ידם של החוקרים על העליונה בחקירה פלילית. בעולם החקירות התוצאות מתבררות רק בבית המשפט. אולם מה היה תהליך החקירה שהוביל להגשת כתב האישום? על מה ביססו החוקרים את החלטתם? באיזו מידה ניתוח הממצאים היה נכון או שגוי? אף אחד לא יודע! ההחלטה להעמיד לדין כתוצאה מהליך החקירה מתקבלת לעיתים על חשבון האמת. עלינו לבחון סוגים שונים של שיטות חקירה כדי להימנע מהרשעת אנשים חפים מפשע.

     

  • עלות משלוח

    עלות משלוח בתוך ישראל : 15 ש"ח בדואר רשום

bottom of page