top of page
הרשעות שווא

הרשעות שווא

מק"ט: 366615376135191
0.00 ₪מחיר

במוקד ספר זה מוצגת הדילמה העומדת בפני כל חוקר, כיצד לנצח ב"משחק המוחות" ולהביא חשוד להודאה. 98% מהתיקים הפליליים מסתיימים בהרשעה. האם נתון זה רציונאלי? מדוע בחקירה פלילית, ידם של החוקרים תמיד על העליונה? בעולם החקירות, תוצאות החקירה מתבררות רק בבית משפט. אולם, מה היו הליכי החקירה שהביאו להגשת כתב אישום, על מה התבססו החוקרים בהחלטתם, עד כמה היה נכון או לא נכון ניתוח הממצאים — זאת אין איש יודע. בהליך החקירה כפי שהוא מתבצע, מחפשים את ההכרעה, לעיתים על חשבון האמת. יש לבחון דרכי חקירה שיתבססו על חשיבה אחרת, כדי למנוע הרשעת אנשים חפים מפשע.

 

  • הרשעות שווא

    הרשעתם של חפים מפשע היא עוול גס שנעשה לאלו שהואשמו בטעות. מעבר לעוול הזה יש גם ההשלכות החמורות על מערכת אכיפת החוק שכן במקרים אלו האשמים האמיתיים נמנעים מעונש ומתחילים להופיע סדקים באמון הציבור בכל מערכת המשפט.

    פרסום תיקים שונים בהם הורשעו חפים מפשע מעלה קשת רחבה של שאלות הנוגעות לאיזונים, בקרות ומנגנונים משפטיים וארגוניים הקיימים בעולם מערכת אכיפת החוק שיש בהם כדי למנוע בדיוק הרשעות פסולות שכאלה. הספר שלפנינו בוחן את ההיבטים השונים המלווים את פעולת אכיפת החוק בדרכה לתוצאה בלתי רצויה של הרשעות שווא. 

    הספר מחולק לשלושה חלקים עיקריים, הראשון עוסק בהיבטים הארגוניים והפורנזיים בחקר האמת המשפטית, השני בהיבטים הפסיכולוגיים של אכיפת החוק והשלישי מציג היבטים מחקר האמת.

  • עלות משלוח

    עלות משלוח בתוך ישראל : 15 ש"ח בדואר רשום

bottom of page