top of page

הטרדות מיניות וחוק ההתיישנותחוק למניעת הטרדה מינית, שנחקק בתשנ"ח-1988, בה להגן על כבודו של אדם, על חירותו ועל פרטיותו, וכדי לקדם שוויון בין המינים.על פי אחת התאוריות הטרדה מינית היא תוצאה של המערכת הפטריארכלית אשר מאפשרת לגבר להפעיל כוח מיני ולהביע באמצעותו את הדומיננטיות הגברית, כגון הבוס המטריד את העובדת הכפופה לו.

לעומת זאת, ההבנה המשפטית והחברתית של הטרדה מינית, משתנה לפי התרבות בין חברה לחברה ואף משתנה עם הזמן.בישראל, ובמדינות אחרות, הטרדה מינית היא עבירה פלילית שעונשה מאסר, ולכן דרך הטיפול בה הוא הגשת תלונה למשטרה, ובירור התלונה במסגרת מערכת אכיפת החוק. עם זאת, ההערכה היא שהסטטיסטיקה הפלילית הרשמית, לפי תלונות שהוגשו למשטרה, רחוקה מלשקף את היקף ההטרדה המינית בפועל.באשר לשאלת ההתיישנות בנוגע להליכים הפליליים יש להבחין בין סוגי העונשים המנויים בחוק.

החוק למניעת הטרדה מינית מאפשר הליך פלילי והליך אזרחי.

בעת חקיקת החוק למניעת הטרדה מינית (1988) ועד שנת 2012, תקופת התיישנות בגין הטרדה מינית בהליך הפלילי, הייתה שלוש!! שנים בלבד ובהליך האזרחי שבע שנים.ביחס לקטינים שחוו תקיפה מינית, נכנס לתוקף תיקון חקיקה בשנת 2007, שהאריך את תקופת ההתיישנות ב- 10 שנים ביחס למקרים הבאים:


(1) תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו קטין;

(2) התעללות שבוצעה בנפגע בהיותו קטין בידי פוגע שהוא בן משפחתו או אדם שהיה אחראי עליו;

(3) תקיפה מינית שבוצעה בנפגע בהיותו בגיר אך בטרם מלאו לו 21 שנים, תוך ניצול יחסי אמון, תלות, טיפול או מרות או בידי פוגע שהוא בן משפחתו.


המשמעות היא ששבע השנים שבסופן תיכנס לתוקף תקופת ההתיישנות יחלו להימנות לא בגיל 18 עפ"י הדין הרגיל אלא בגיל 28 (ועל כן לא תחול התיישנות עד גיל 35).תיקון נוסף שנעשה בשנת 2012 קבע שתקופת ההתיישנות ביחס להטרדה מינית בהליך הפלילי, תהא זהה לתקופת ההתיישנות המוגדרת בחוק ההתיישנות בהליך האזרחי, היינו לא שלוש שנים כי אם שבע שנים.מידי יום אנו עדים לעוד ועוד סיפורים על הטרדות מיניות שבוצעו לפני שנים רבות, אם כך מה הטעם בתלונות אלה שאינן מבשילות לכדי תביעות משפטיות, לאלוהים פתרונים. כל מתלונן וסיפורו וסיבותיו שהביאו אותו לספר את מה שעבר עליו, באיחור של שנים.


התועלת ,לעניות דעתי, בהעלאת מקרים מתהום השכחה, נובעת מפתיחות תקשורתית המשחררת את מועקת הפגיעה שרבצה על המספר שנים רבות. באמצעות התקשורת אנחנו לעיתים קרובות שומעים על פוגעים שלא נענשו והמשיכו לקריירות מפוארות בתחום התקשורתי, פיקודי או ממלכתי.


ציטוט שקראתי רק הבוקר ממתלונן שרק לאחרונה שיתף את סיפורו בהדגשו את מה שהביא אותו לחשוף את מה שעבר עליו –

"אני יודע את האמת, הוא יודע את האמת וגם בדיקת הפוליגרף משקפת את האמת. האאוטינג הזה לא נעשה מתוך נקמה, פרסום או רצון לפגוע חלילה. ההפך הוא הנכון. הוא נולד בשבילי כדי לשחרר פרק ולהתחיל פרק חדש וטוב יותר. אם עברתם אירוע כזה תרשו לעצמכם לדבר עליו ללא פחד. לכו עם האמת".את הפתיחות הגדולה ביותר בתחום הזה אנו רואים בעולם הדתי חרדי שהבושה כיסתה על המעשים והיום התמיכה מהקהילות שלהן הביא את המתלוננים לחשוף את סיפורם, בלי חשש שהחברה תדביק להם אות קלון.
99 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

Comments


bottom of page